Aanpassing van Saphir contactlenzen bij onregelmatige hoornvliezen

juli 1, 2013 - Estudios clínicos

Onder onregelmatig hoornvlies verstaan we een hoornvlies met belangrijke afwijkingen in de hoornvliestopografie, zowel aan de voor- als aan de achterkant, in veel gevallen met aantasting van de integriteit van het hoornvlies en in de ernstigste gevallen met symptomen als verlies van transparantie, striae, etc.

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een onregelmatig hoornvlies, zoals letsel, chirurgische ingrepen en infecties; de meest voorkomende afwijking die door de contactlensspecialist gezien wordt is de ectasie.

De meest voorkomende ectasie is de keratoconus, maar niet te vergeten is er ook de pellucide marginale degeneratie en de ectasie die soms kan optreden na refractieve chirurgie.
Hoe sterker de onregelmatigheid van het hoornvliesoppervlak, hoe hoger de waarden van de optische aberrometriemeting bij aberraties van zowel de lage als de hoge orde. Aberraties van de lage orde, zoals niet focussen of astigmatisme, zijn te compenseren met behulp van een bril of contactlenzen, terwijl de aberraties van de hoge orde als coma en sferische aberratie, voor de best mogelijke optische kwaliteit een aanpassing van de contactlenzen vereisen.
Aberraties van de hoge en lage orde worden gekwantificeerd met de zogenaamde aberratiecoëfficiënt, zoals de RMS (Root Mean Square), MTF (Modulation Transfer Function) of PSF (Point Spread Function).

Lees meer

Estudios clínicos y formación

More News