Veelgestelde vragen

Myopie is een refractiefout die zich manifesteert als iemand objecten van veraf wazig ziet. Het wordt verooraakt doordat het beeld zich vóór het netvlies vormt. Dat kan enerzijds komen doordat de cornea te gebogen is of anderzijds doordat de oogbol langer is dan normal.

Hypermetropie is een refractiefout waarbij het beeld zich achter het netvlies vormt. Daardoor ziet men objecten van dichtbij onscherp en van veraf ziet men goed.

Astigmatisme is een refractiefout die gekarakteriseerd wordt door verschillende refracties tussen twee meridianen, waardoor objecten niet duidelijk gezien kunnen worden. Over het algemeen komt het door een alteratie van de buitenkant van de cornea. Astigmatisme komt vaak voor in het menselijke oog en in meer of mindere mate in combinatie met andere refractiefouten zoals myopie of hypermetropie.

Astigmatismes van ≥ 0.75D worden door torische lenzen gecorrigeerd. Door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen is het de laatste jaren voor mark’ennovy mogelijk geworden om op maat gemaakte, frequent vervangbare torische lenzen te ontwikkelen, gemaakt van de nieuwste materialen. Deze lenzen corrigeren astigmatismes tot 8.00D en bieden uitstekend comfort en scherp zicht gedurende de hele dag.

Ouderdomsslechtziendheid, of presbyopie, begint ongeveer vanaf 45-jarige leeftijd en is niet pathologisch, maar fysiologisch. Met de jaren verliest de ooglens elasticiteit en daarmee accomodatievermogen. Het verlies van dit vermogen openbaart zich door slecht zicht van dichtbij.

Multifocale contactlenzen corrigeren presbyopie en bieden goed zicht op alle afstanden en in elke kijkrichting. Iedereen met ouderdomsslechtziendheid kan ze proberen, ongeacht leeftijd of eerdere ervaringen met contactlenzen. Het gebruik van lenzen is eenvoudig te leren.

Contactlenzen hebben een levensduur waarbinnen het comfort en de gezondheid van het oog worden gegarandeerd. Bij langer gebruik moet rekening worden gehouden met veranderingen in de gezichtsscherpte, de gezondheid van het oog, en verandering van de oorspronkelijke parameters van de contactlenzen. Het is belangrijk om de aanwijzingen van de oogzorgspecialist te volgen.

Hoewel het één van de meest voorkomende misverstanden is, is het onmogelijk. De lens kan onder het ooglid schuiven, maar nooit achter het oog.

Nooit. Contactlenzen mogen nooit met water of speeksel worden afgespoeld. Het kan risico’s opleveren voor de gezondheid van het oog.

De knipperfrequentie is 22 keer per minuut. Bij het lezen of het werken met een computer wordt die frequentie 10/12 keer per minuut waardoor de contactlens uitdroogt. Dit kan comfortproblemen en mogelijk veroorzaken. Uw contactlensspecialist kan u informeren over lenzen van een ander materiaal dat hier beter geschikt voor is.

Neem de lens uit en bekijk of hij beschadigd is. Controleer of hij niet binnenstebuiten zit. Als de problemen aanblijven neem dan contact op met uw contactlensspecialist.

Momenteel zijn er talrijke producten om contactlenzen te verzorgen. De oogzorgspecialist zal u informeren over welk product geschikt voor u is. Het hangt onder andere af van de gezondheid van het oog, het traanvocht en het soort lenzen.

Contactlenzen zijn medische hulpmiddelen en moeten daarom door een oogzorgspecialist aangepast en voorgeschreven worden. Onjuist gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid van uw oog. Mark’ennovy steunt de verkoop van contactlenzen via niet-professionele kanalen niet.

Er is geen minimum leeftijd om contactlenzen te kunnen dragen. Veel kinderen en adolescenten gebruiken ze. De geschiktheid voor contactlenzen hangt meer samen met de houding en verantwoordelijkheid van iemand dan met de leeftijd. Soms worden contactlenzen ook bij baby’s aangepast die visuele oplossingen met grote precisie nodig hebben. mark’ennovy biedt lenzen met verschillende diameters die geschikt zijn voor alle leeftijden.

Vind uw contactlenzen

Ontdek welke contactlenzen geschikt voor u zijn op onze website voor contactlensdragers.

 Informatie voor contactlensdragers